Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Cytospora nivea Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama u jesen na otpalim granama topole (Populus) i vrbe (Salix). Peritecije prečnika 0,2-0,3 mm, crne, u grupama od po 5-10 u svetlo braon stromi koja je jasno omeđena crnkastom linijom. Stroma jastučasta, beličasta, spljoštena gore sa crnim ostiolama peritecija, probija koru drveta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 4 spora (mogu imati i 8), biserijatni, 35-45 x 6,5-7 µm, sa nejasnim apikalnim prstenom. Parafize nisu nađene. Spore eliptične, alantoidne, glatke, hijaline, 12-14 x 3 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.