Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 

 

Opis: Raste u grupama (u redovima) tokom godine na otpalim četinama borova (Pinus). Plodna tela 1-1,5 x 0,5 mm, konveksna do jastučasta, sedeća, razvijaju se u tkivu četina čiji epidermis na kraju puca i pritom ostaje sa obe strane plodnog tela u vidu izduženih struktura koje su prekrivene finom, belom mrežom hifa na strani prema plodnom telu. Himenijum grub, oker do oker-braon. 
Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 110-120 x 12-14,5 µm, J-. Parafize končaste, sa
pregradama, poneke razgranate i nepravilno glavičaste na vrhu. Spore vretenaste, glatke, hijaline, blago zakrivljene, sa 1-2 pregrade u centralnom delu, ispunjene zrnastim sadržajem, 75-85 × 2-3 µm, u askusima spiralno zbijene.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

         Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.