Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama (u redovima) u jesen na otpalim četinama borova (Pinus spp.). Plodna tela 1-1,5 x 0,5 mm, konveksna do jastučasta, razvijaju se u tkivu četina čiji epidermis na kraju puca i pritom ostaje sa obe strane plodnog tela u vidu izduženih struktura koje su prekrivene finom, belom mrežom hifa na strani prema plodnom telu. Himenijum grub, oker do oker-braon  
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 120 x 14,5 µm. Parafize končaste, septatne, poneke razgranate i nepravilno glavičaste na vrhu. Spore vretenaste, glatke, hijaline, blago zakrivljene, sa 1-2 septe u centralnom delu, ispunjene zrnastim sadržajem, 75-85 × 2-3 µm, u askusima spiralno zbijene.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.