Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Bosnia and Herzegovina (Zelengora), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste krajem leta i u jesen, pojedinačno ili u grupi na grančicama i listovima listopadnog drveća i grmlja, kao i na trulim zeljastim stabljikama, uvek na jako vlažnim mestima. Askomata 3-12mm u prečniku, u početku čigrasta a kasnije jastučasta sa izraženom drškom (do 20 mm). Himenijum vlažan, gladak, sivo-beličast do oker-beličast, ponekad sa blago ljubičastom nijansom. Spoljašna strana iste boje ili malo svetlija od himenijuma. Drška kratka, zdepasta, bočna (ponekad rudimentirana ili odsutna), 5-20 x 0,7-1,5 mm, jednake širine ili tanja ka vrhu ili osnovi; glatka, beličasta, ka vrhu braon a prema osnovi braonkasto-crna.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, (90-) 100-115 x 9-10 µm, cilindrični, variraju u dužini, J+(p), kr.+. Parafize končaste, sa pregradama, ponekad granate, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore elipsoidno-vretenaste, često uže na jednom kraju, glatke, hijaline, (8-) 9,5-15 x (3,5-) 4-5 µm, bez uljanih kapi.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Australija (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.