Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Bosnia and Herzegovina (Zelengora), 2017.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste krajem leta i u jesen, pojedinačno ili u grupi na vlažnim, trulim grančicama i lišću, kao i na trulim zeljastim stabljikama. Askomata 3-12mm u prečniku, u početku konkavna a kasnije izrazito konveksna sa savijenim ivicama; beličasta do sivkasta ili oker žuta sa blago ljubičastom nijansom. Himenofor vlažan, gladak; spoljna strana prošarana crno, malo svetlija od himenofora. Drška kratka, zdepasta, bočna (ponekad rudimentirana ili odsutna), 5-20 x 0,7-1,5 мм, jednake širine ili tanja ka vrhu ili osnovi; glatka, beličasta, ka vrhu braon a prema osnovi braonkasto-crna. Meso debelo, čvrsto, belo; miris i ukus nejasan.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, inamiloidni, ( 90 ) 100-115 x 9-10 µm, cilindrični, variraju u dužini. Parafize filiformne, septatne. Spore duguljasto vretenaste, često uže na jednom kraju, (8) 10-17 (20) x 3-5 ( 6 ) µm.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.