Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cordyceps thaxteri Mains

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriuški venac), 2013.

 

 

Opis: Anamorf parazitira na paukovima (teleomorf je nepoznat). Domaćin biva prekriven belim, žućkasto-belim do sivkasto-žutim micelijumom od kojih se pružaju brojne (do 12) sinemate koje izlaze iz svih delova domaćina. Sinemate su glavičaste do cilindrične, vitke, dužine 0,8-1,8 mm i široke 62-74 µm, negranate ili ponekad slabo granate, tamno braon pri osnovi, prema vrhu postaju žućkasto-bele do narandžasto-bele. Fertilni deo na vrhu sastavljen je od paralelnih hifa.

 

Mikroskopske karakteristike: Hife od sineme glatke, hijaline do tamno narandžaste, ponekad zadebljale, prečnika 3-6 µm. Konidiogene ćelije formiraju gust sloj na površini sineme. Sastoje se od loptastih do elipsoidnih, hrapavih do verukoznih ćelija veličine 5-12 x 4-6,5 µm, koje se naglo sužavaju u kratak, gladak vrat dužine 0,8-2 µm i širine 0,8-1,5 µm. Konidije usko obglavičaste, bez septi, glatke, hijaline, 4,4-11,5 x 1,9-2,6 µm, formiraju kratke lance, donji kraj je često zašiljen, prema gore se sužavaju a gornji kraj je zaobljen ili tup.  

 

Rasprostranjenost: Evropa, Tajvan, Novi Zeland.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.