Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Coprotus leucopocillum Kimbr., Luck-Allen & Cain

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Bukovac), 2018.

 
     
   

 

Opis: Raste na izmetu sisara. Apotecije sedeće, membranozne, u početku subokruglaste, bele, a zatim postaju jastučaste, svetlo žućkaste, prečnika 200-300 μм, sa nejasnom ivicom. Himenijum blago konveksan, granulozan. Spoljašnja strana glatka.

Mikroskopske  karakteristike: Subhimenijum od textura globulosa, sastavlje od malih, okruglastih ćelija, prečnika 3-5 μm. Središnji ekscipulum nije odvojen od spoljašnjeg. Spoljašnji ekscipulumod textura globulosa-angularis, sastavljen od okruglastih ili blago uglastih ćelija, debelih zidova, prečnika  5-17 μm. Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 95-135 x 27-34 μm, cilindrično-glavičasti, na vrhu zaobljeni ili ponekad blago spljošteni, sa kratkom drškom. Parafize cilindrično-končaste, jednostavne ili granate pri osnovi, sa pregradama, prečnika 1,5-2,5 μm, sadrže malobrojne hijaline vakuole, nadvisuju askuse, na vrhu proširene do 5 μm i blago savijene. Spore elipsoidne, (16,8-) 17,3-18,3 x 10,5-11,5 μm, zaobljene na krajevima, glatke, bez pregrada, hijaline, često sadrže De Barijeva tela.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna i Južna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.