Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Coprotus leucopocillum Kimbr., Luck-Allen & Cain

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Bukovac), 2018.

 

 

Opis: Raste na izmetu sisara. Apotecije sedeće, membranozne, u početku subokruglaste, bele, a zatim postaju jastučaste, svetlo žućkaste, prečnika 200-300 μм, sa nejasnom ivicom. Himenijum blago konveksan, granulozan. Spoljašnja strana glatka.

Mikroskopske  karakteristike: Subhimenijum od textura globulosa, sastavlje od malih, okruglastih ćelija, prečnika 3-5 μm. Središnji ekscipulum nije odvojen od spoljašnjeg. Spoljašnji ekscipulumod textura globulosa-angularis, sastavljen od okruglastih ili blago uglastih ćelija, debelih zidova, prečnika  5-17 μm. Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 95-135 x 27-34 μm, cilindrično-glavičasti, na vrhu zaobljeni ili ponekad blago spljošteni, sa kratkom drškom. Parafize cilindrično-končaste, jednostavne ili granate pri osnovi, sa pregradama, prečnika 1,5-2,5 μm, sadrže malobrojne hijaline vakuole, nadvisuju askuse, na vrhu proširene do 5 μm i blago savijene. Spore elipsoidne, (16,8-) 17,3-18,3 x 10,5-11,5 μm, zaobljene na krajevima, glatke, bez pregrada, hijaline, često sadrže De Barijeva tela.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna i Južna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.