Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Cistella deflexa (Graddon) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na otpalim listovima listopadnog drveća. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,3 mm. Himenijum beličast i svež i suv. Receptakulum duboko kupulatan do peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 10-14 × 8-10 µm. Dlake cilindrične, sužavaju se prema vrhu, često lageniformne, ponekad zakrivljene do savijene u gornjem delu, bez pregrada, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 30-40 × 4-5 µm, u gornjem delu sa finim trnovima, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 35-40 × 5-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, zašiljene, širine 1,5-2 µm, neznatno nadvisuju askuse. Spore elipsoidne, prave, hijaline, bez pregrada, 3,5-5 × 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.