Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciborinia bresadolae (Rick) J.T. Palmer

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 

 

Opis: Apotecije pojedinačne (ređe po tri), jasno dlakave, sa drškom, izlaze iz sklerocije koja je uronjena u tkivo domaćina. Sclerocijum prečnika do 2mm, diskolik ili izdužen. Disk apotecije prečnika do 3mm, u početku konkavan a zatim postaje ravan ali ponekad talasast i pomalo konveksan kad ostari, krem-beo do sivo-narandžast. Drška dimenzija 12 x 0,4 mm (ali može da varira u zavisnosti od dubine na kojoj je sklerocijum), vitka, krivudava, bezbojna. Dlake duge do 175 µm, izlaze iz bulbozne ćelije, blago obojene do hijaline, septatne, zašiljene, ponekad zakrivljene njihov broj varira ali ponekad gusto pokrivaju dršku i spoljašnju površinu apotecija. 

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, uglavnom uniserijatni,  60-96 x 4,1-8,2 µm, I+(p), često sa kratkim vratom i tupim vrhom. Spore (4,9) 7,5-8,8 (10,4) x (2,6) 4,1-4,8 µm, hijaline, bez uljanih kapi, široko do usko elipsoidne, ponekad blago spljoštene na jednom kraju, uglavnom zaobljene na jednom kraju i blago zašiljene na drugom. Parafize jednostavne do granate, končaste, ponekad septatne, na vrhu proširene do 3 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.