Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciborinia bresadolae (Rick) J.T. Palmer

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 

 

Opis: Raste pojedinačno (ređe po tri) na trulim granama, žirevima i galama hrasta (Quercus). Apotecije pojedinačne, jasno dlakave, sa drškom, izlaze iz sklerocije koja je uronjena u tkivo domaćina. Sclerocijum prečnika do 2 mm, diskolik ili izdužen. Apotecije prečnika do 3 mm, u početku konkavne a zatim postaju ravne (ponekad vremenom postaju talasaste i pomalo konveksne). Himenijum krem-beo do sivo-narandžast; spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška vitka, krivudava, 12 x 0,4 mm (ali može da varira u zavisnosti od dubine na kojoj je sklerocijum). 

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa, sastavljen od svetlo braon do hijalinih ćelija prečnika do 15 µm. Središnji ekscipulum od textura intricata, spojen sa hipotecijumom. Dlake duge do 175 µm, izlaze iz bulbozne ćelije, blago obojene do hijaline, sa pregradama, zašiljene, ponekad zakrivljene, njihov broj varira ali ponekad gusto pokrivaju dršku i spoljašnju površinu apotecija. Askusi sa 8 spora, cilindrični, uglavnom uniserijatni,  60-96 x 4,1-8,2 µm, J+(p), često sa kratkim vratom i tupim vrhom. Parafize jednostavne do granate, končaste, ponekad sa pregradama, na vrhu proširene do 3 µm. Spore (4,9-) 7,5-8,8 (-10,4) x (2,6-) 4,1-4,8 µm, hijaline, bez uljanih kapi, široko do usko elipsoidne, ponekad blago spljoštene na jednom kraju, uglavnom zaobljene na jednom kraju i blago zašiljene na drugom.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Palmer, J.T. (1992) The rehabilitation of Sclerotinia bresadolae.

         Van Vooren, N., Hiraud, M. (2004) Découverte dun Ciborinia remarquablement hirsute, C.bresadolae.

    

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.