Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2016.

 

 

Opis: Raste pojedinačno, u proleće, na otpalim muškim resama leske (Corylus). Apotecije prečnika (3-) 5-10 (-15) mm, u početku kupulatne a vremenom postaju konveksne, sa drškom. Himenijum gladak, oker do braon boje; ivica često valovita i nazubljena. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum, glatka, sa finim granulama. Drška (1-) 10-15 (-35) x 0,5-1 (-1,7) mm, vijugava, beličasto brašnjava, sužena prema osnovi, iste boje kao spoljašnja površina himenijuma ili malo tamnija sa beličastim dlakama pri osnovi.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura intricata, sastavljen od žućkasto-braon ćelija prečnika 2-2,5 µm. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od ćelija prečnika (4-) 6-9 µm, orijentisanih perpendikularno u odnosu na himenijum. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa,  sastavljen od smeđe-braon ćelija prečnika 7-20 (-25) µm. Dlake polaze iz spoljašnjih ćelija spoljašnjeg ekscipuluma, hijaline, sa tankim zidovima, cilindrične do često usko konusne, krivudave, tupe, 28-38 (-45) x 3,2-5,5 µm, sa 0-1 pregrade (retko 2), dužina i gustina dlaka često varira među pojedinim primercima. Askusi sa 8 spora, cilindrični, uniserijatni, 150-175 x 11-12 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, prema vrhu postepeno proširene, sa pregradama, nadvisuju askuse, ponekad granate u donjem delu, širine 2-3 µm, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore polimorfne, elipsoidne do romboidno-vretenaste, 12,9-18,5 (-20,6) x 5,8-7,9 µm, glatke, hijaline, binukleatne.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.