Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Chlorosplenium chlora (Schwein.) M.A. Curtis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
     
   
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
   
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulom drvetu bez kore, kako listopadnog (Castanea, Quercus) tako i četinarskog drveća (Abies, Tsuga). Apotecije prečnika do 2 x 3 mm, površinske, sedeće do subsedeće, u početku okruglaste i zatvorene a zatim postaju peharaste do skoro diskoidne. Himenijum žut sa maslinasto-zelenom nijansom, vremenom bledi i postaje beličast ili krem-žut i na kraju crn. Spoljašnja strana gola, iste boje kao himenijum, tamnija prema osnovi; ivica valovita.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura intricata, debljine (5-) 10-20 (-40) µm, sastavljen od hijalinih to tamnih ćelija, prečnika 1-3 µm, tankih zidova. Središnji ekscipulum od rastresite textura intricata, sastavljen od hijalinih to svetlo braon ćelija, prečnika 3-4 µm, tankih zidova. Spoljašnji ekscipulum debljine 25-105 µm, od jednog ili dva sloja. Unutrašnji sloj od textura angularis, sastavljen od ćelija sa svetlo braon zidovima, dimenzija 3-10 x 5-18 µm, često prožet sa malim džepovima od textura intricata. Spoljašnji sloj od textura angularis do textura globulosa, sastavljen od tamnih ćelija sa debelim zidovima, dimenzija 3-10 x 3-7 µm, postavljenih paralelno sa spoljašnjom površinom apotecije. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, u donjem delu suženi u kratku dršku, na vrhu zaobljeni do subkonični, nepravilno biserijatni, (40-) 45-55 (-60) x (4-) 5-6 (-7) µm, J+, kr.+. Parafize končaste, hijaline, sa pregradama, granate pri osnovi, prečnika 1,5-2 µm, jedva nadvisuju askuse. Spore vretenasto-elipsoidne, glatke, bez pregrada, sa dve uljane kapi, (5-) 6-7 (-9) x 1,5-2 (-3) µm.

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Australija, Jamajka, Japan, Rusija (Dixon 1974), Tajvan (Wang 2007), Španija (E.Rubio).

Ref.: Dixon, J.R. (1974) Chlorosplenium and its segregates. I. Introduction and the genus Chlorosplenium.              Mycotaxon, Vol.1(2):65-104.

          Wang, Y-Z. (2007) Chlorosplenium chlora, a discomycete new to Taiwan.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.