Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cercophora coprophila (Fr.) N. Lundq. (on horse dung)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na izmetu konja i raznih drugih vrsta sisara. Askomate prilično tamno braon, prečnika 450-1000 µm, obično u velikim grupama, kruškolike ili subokruglaste, površinke ili do pola uronjene u supstrat sa bradavičavim vratom dužine do 250 µm, crne, membranozne, u početku sa belim do sivim tomentumom koji potamni ili se degeneriše, oblast oko ostiole je jače pigmentisana. Stroma ne postoji. Anamorf nije poznat.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, bi- do triserijatni, 200-240 x 15-22 µm, cilindrični do usko glavičasti sa prilično dugom drškom, tankih zidova u svim fazama; vrh zaokružen ili odsečen sa vidljivom apikalnim prstenom prečnika do 3.5 µm i debljine do 1.5 µm. Parafize brojne, nadvisuju askuse, cilindrično-moniliformne, septatne, prečnika do 30 µm, na vrhi sužene, sadrže brojne hijaline vakuole. Spore u početku 46-64 x 5-6 µm, sigmoidne ili savijene pri osnovi, hijaline, tankih zidova, bez septi, sa polarnim želatinoznim produžecima dimenzija 30-60 x 2-3 µm; na kraju (često nakon napuštanja askusa) postaju septatne u gornjoj trećini, gornja ćelija 17-25 x 8-13 µm, postaju elipsaste do vretenaste, tamno braon, sa subapikalnom germintivnom porom.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Južna Amerika, Kina.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.