Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Catinella olivacea (Batsch.) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama, u jesen na vlažnom trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća a ponekad i na trulim gljivama rupičavkama (Polyporales). Apotecije prečnika 2-8 mm, sedeće sa širokom  osnovom ili utisnute u supstrat sa braon hifama, u početku peharaste a zatim postaju sve spljoštenije. Himenijum gladak, crno-maslinast. Ivica jasno izražena, maslinasto-braon. Spoljašnja strana tamna do crno-braon, brašnasta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 90-120 x 6-8 µm. Parafize cilindrične, septatne, neznatno proširene na vrhu. Spore cilindrično-ovalne, glatke, bez septi, sa dve krupne uljane kapljice, blago braonkaste, 9-10,5 x 3,8-4,2 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.