Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Camarosporidiella elongata (Fr.) Wanas., Wijayaw. & K.D. Hyde

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine u grupama na trulim granama bagrema (Robinia pseudoacacia). Sastoji se od subepidermalne strome (tamne međusobno povezane hife) na kojoj su  grupe konidomata i askomata koje izlaze kroz uzdužne pukotine na kori. Askomate prečnika 250-300 μm, okruglaste do obrnuto konusne, često spljoštene na vrhu, crne, karbonatne, bradavičave, sa vidljivim ulegnutim ostiolama. Anamorf se naziva Camarosporium robiniae. Konidiomate prečnika 150-200 μm, ± okrugaste, glatke ili blago bradavičave, ponekad dlakave, ostiole upadljive i papilatne, izlaze iz supstrata (ponekad potpuno površinske pri čemu se vidi i bazalna stroma).

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 148-175 x 13.5-16 μm, cilindrični, sa kratkom drškom, debelih zidova, zaobljeni na vrhu. Pseudoparafize oko 2 μm u prečniku. Spore 19.5-24 x 9.5-11 μm, crvenkasto-smeđe, sa 4-5 poprečnih i obično jednom uzdužnom pregradom koja ne ide duž cele spore (često je i nepravilno orijentisana), zaobljenih krajeva (često ulegnutih), sužene na mestu središnje pregrade (polovine spora ± jednake ili je gornja polovina nešto šira). Konidiofore nedostaju, konidije 15-20.5 x 6.5-8 x 5-6 μm, cilindrično-elipsoidne, zaokruženih krajeva, zlatne do tamno braon boje, sa 3-4 (retko 7) poprečnih pregrada, 2 ćelije (uglavnom na oba kraja ili u sredini) i uzdužno koso podeljene, nisu sužene na mestu pregrada.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.