Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycina scolochloae (De Not) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u manjim grupama na trulim ostacime trske (Phragmites australis). Apotecije plitko peharaste do ravne, prečnika do1 mm. Himenijum jarko žut, gladak.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, suženi pri vrhu, biserijatni, 62-84 x 7 µm, J-. Parafize sa jednom velikom i više malih refraktivnih vakuola, ponekad granate na vrhu. Spore vretenaste, hijaline, 13-15 x 3 µm, sa do 3 pregrade (blago sužene na mestu pregrada). Dlake braonkaste, široke osnove, sužavaju se prema vrhu, sadrže nekoliko velikih uljanih kapljica, septatne, 19–27 x 2.7–5.3 µm  u najširem delu.

 

Rasprostranjenost: Evropa.
 

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.