Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycina populina (Fuckel.) Kubtze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi, na otpalim listovima različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije površinske, subsedeće, prečnika do 0,3-0,8 mm. Himenijum beličast do svetlo žućkast kad je svež, a žućkast do braonkasto-narandžast kad se osuši. Receptakulum plitko peharast ili tanjirast, iste boje kao himenijum, spolja, i delo na ivici blago dlakav.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura angularis do textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, obično sa svetlo žućkastim pigmentom, 20-40 × 3-5 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 45-60 × 6-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične do cilindrično-glavičaste, na vrhu širine 2-3 µm, ne nadvisuju askuse, obično sadrže pigmente sličnim onim u dlakama. Spore elipsoidne, nejednakostrane,  hijaline, bez pregrada, 8-11 × 2,5-4 µm, sa nekoliko sitnih uljanih kapi .

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.