Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycina claroflava (Grev.) Kuntze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 
     
   

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili najčešće u grupama (spojene pri osnovi) na trulom drvetu listopadnih vrsta drveća, obično na starim plodnim telima gljiva iz reda Xylariales. Apotecije sedeće ili sa veoma kratkom drškom, prečnika 0,5-1,5 mm, nepravilno peharaste do tanjiraste. Himenijum gladak, sumporno žut; ivica i spoljašnja strana ponekad svetliji, ivica blago podignuta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 60-90 x 4-4,5 µm, J-, krozijer-. Parafize končaste, ispunjene sa puno žutih kapljica. Spore elipsoidno-vretenaste, ponekad blago zakrivljene, hijaline, sa jednom pregradom, obično sa 4 uljane kapi, 8-10 (12) x 2 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.