Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycellina populina (Fuckel.) Hohn.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo, 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo, 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen u grupama, na donjoj strani listova najčešće topole (Populus) ali i drugih vrsta listopadnog drveća. Apotecije sedeće ili sa kratkom drškom, prečnika 0,8-1 mm, dok su mlade okruglaste a razvojem postaju ravne do konveksne. Himenijum gladak, zagasito beo do žućkast kad je svež a braonkasto narandžast do žućkast kada se osuši. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, glavičasti, uniserijatni ili nepravilno biserijatni, 65-90 х 8-12  µm. Parafize cilindrične, zaobljene na vrhu, širine 2-3 µm, sa 2-3 pregrade, ne nadvisuju askuse, ponekad sadrže žute uljane kapljice. Spore nepravilno elipsoidne, nejednakostrane, glatke, hijaline, malo zakrivljene, bez pregrada, (8-) 12,5-14 x 2,5-4 µm, sa nekoliko sitnih uljanih kapi. Dlake hijaline, tankih zidova, sa pregradama.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.