Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calloria neglecta (Lib.) B.Hein

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 

 

Opis: Raste u grupi na trulim stabljikama koprive (Urtica) u proleće. Apotecije diskoidne do sočivaste, sedeće, izlaze iz supstrata, prečnika 0,5-2 mm. Himenijum mekan, narandžast. Spoljašnja strana i ivica iste boje kao himenijum. Uglavnom se nalazi u anamorfnom stadijumu koji vrlo slično izgleda kao i teleomorf.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 65-85 x x 7-10 µm, J-. Parafize končaste, granate, hijaline, na vrhu proširene do 4 µm. Spore cilindrično-elipsoidne, glatke, hijaline, 11-15 х 3-4 (-5) µm, ponekad nejednakostrane ili blago glavičaste, zrele sa 0-3 pregrade.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Nauta, M.M. & Spooner, B. (1999) British Dermateaceae: 2. Naevioideae.

       Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.