Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calloria neglecta (Lib.) B.Hein

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 

 

Opis: Raste u grupi na trulim stabljikama koprive (Urtica) u proleće. Apotecije diskoidne do sočivaste, sedeće, izlaze iz supstrata, prečnika 0,5-2 mm. Himenijum mekan, narandžast. Spoljašnja strana i ivica iste boje kao himenijum. Uglavnom se nalazi u anamorfnom stadijumu koji vrlo slično izgleda kao i teleomorf.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 65-85 x x 7-10 µm, J-. Parafize končaste, granate, hijaline, na vrhu proširene do 4 µm. Spore cilindrično-elipsoidne, glatke, hijaline, 11-15 х 3-4 (-5) µm, ponekad nejednakostrane ili blago glavičaste, zrele sa 0-3 pregrade.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Nauta, M.M. & Spooner, B. (1999) British Dermateaceae: 2. Naevioideae.

       Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.