Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 

 

Opis: Raste pojedinačno ili češće u grupama u kasno leto i jesen na granama i trupcima sa korom hrasta (Quercus), graba (Carpinus), bukve (Fagus) ali i na drugim vrstama listopadnog drveća. Apotecije prečnika 1-5 cm, sedeće, u početku čigraste sa braonkastom savijenom ivicom, a kasnije postaju tanjiraste pa spljoštene ili konveksne. Himenijum crn, sjajan, gladak; spoljašnja strana braon do crna, fino dlakava ili krljušasta (starenjem često postaje glatka i tamnija), u donjem delu sužena u drškoliku osnovu. Meso je gumenasto do pihtijasto.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora (gornje 4 obično krupnije), nepravilno uniserijatni, 95-150 (-200) x 8,5-9 µm, J+(p). Parafize končaste, tanke, pri vrhu izuvijane, granate pri osnovi. Spore 9-17 x 6-7,5 µm, široko elipsoidne do limunaste ili bubrežaste; glatke; tamno braon, gornje 4 spore sa jednom uljanom kapi (u KOH), a donje 4 slabije razvijene, sa više uljanih kapi, hijaline.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Tajvan, Novi Zeland (GBIF)

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.