Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
 

 

Opis: Saprofit, raste na hrastu, grabu, bukvi i drugim vrstama listopadnog drveća; raste pojedinačno ili češće u grupama u kasno leto i jesen. Apotecija u početku ima oblik crnog diska sa braonkastom savijenom ivicom a kasnije postaje zdelasta pa zatim spljoštena ili konveksna; prečnika 1-5 cm; spolja je braon do crne boje, fino dlakava ili krljušasta (starenjem često postaje glatka i tamnija) a sa gornje himenijumske strane crna, sjajna i glatka; meso je gumenasto do pihtijasto; bez drške.

 

Mikroskopske karakteristike: Spore 9-17 x 6-7 µm, eliptične do pomalo limunaste; glatke; askusi 150-200 µm dugi sa 8 spora; gornje 4 spore unigutulatne (u KOH), a donje 4 spore slabije razvijene, multigutulatne, hijaline; parafize filiformne.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Kostarika, Evropa, Tajvan, Novi Zeland

 

 
     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.