Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Brunnipila fuscescens (Pers.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Bosnia and Herzegovina (Zelengora), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2018.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi na otpalim listovima i kupulama bukve (Fagus) a ređe na listovima hrastova (Quercus). Apotecije prečnika 0,2-0,7 (-1) mm, peharaste do tanjiraste, sa kratkom drškom. Himenijum beličast do oker, gladak. Spoljašnja površina i ivica sa gustim svetlo braon dlakama sa beličastim kristalima na krajevima.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 30-50 x 3,5-4,5 μm, J+(p), kr.- (sa protuberancijama pri osnovi). Parafize lanceolatne sa zašiljenim vrhovima, širine (3,3-) 3,7-5,1 (-6) μm, nadvisuju askuse za (9-) 10-19 (-22,5) μm. Dlake braonkaste, 70-113 (-130) x 4,8-6,2 μm, sa do 5 pregrada, sa zidovima debljine 0,5-0,8 (-l) μm, često prekrivene sa amorfnom, hijalinom, refraktivnom masom ili kristalima oktaedarnog oblika na krajevima. Spore uglavnom usko vretenaste, (5,8-) 6,5-8,5 (-12) x 1,5-2,2 μm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija (GBIF)

Ref.: Sukova M. (2005) Revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic.

           Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.