Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. (on Vitis vinifera)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2013.

 
 

on Salix alba

   
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine u grupama na trulim grnčicama velikog broja vrsta litopadnog drveća i grmlja. Askomate u početku uronjene u supstrat, pojedinačne ili grupisane u složene multilokularne stromate; pucanjem epidermisa postaju izložene i otvaraju se preko dobro razvijene ostiole. Pojedinačni lokulusi prečnika 180-250 μm, debelih zidova.  Konidiomate se često razvijaju na istoj stromi kao i askomate, uglavnom pojedinačne a ponekad i grupisane, spolja crne, debelih zidova.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, bitunikatni, nepravilno biserijatni, 80-176 x 16-24 μm. Pseudoparafize hijaline, septatne, razgranate, široke 2-3,5 μm. Spore elipsoidne do široko vretenaste, najšire u sredini ili gornjoj trećini,  hijaline, bez septi, tankih zidova, sa puno sitnih uljanih kapljica, (15) 18-25.5 (28) x (6) 7.5-12 (14 ) μm. Konidije vretenaste do vretenasto-eliptične, (18) 21-28.5 (30 ) x (3.5) 4-4,5 (6) μm, hijaline, bez septi, sa tankim zidovima, retko postaju tamnije i sa jednom septom.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.