Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Biscogniauxia marginata (Fr.) Pouzar

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama u jesen na otpalim granama uglavnom drveća iz falimije Rosaceae ali i na drugim vrstama. Strome zaobljene do široko elipsoidne, prečnika 3-9 mm i debljine 3-4 mm, kupulatne sa podignutim ivicama, sa širokom osnovom kojom su vezane za drvo; po površini karbonatne, tamno sive do crne. Peritecije objajaste ili cevaste, prečnika 0,4-0,5 mm i visine 0,6-1,2 mm, ostiolarni kanali obloženi sivkastim tkivom. Ostiole sive, umbilikatne.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, sa diskoidnim apikalnim prstenom, amiloidni, sa kratkom drškom. Spore široko-eliptične do subokruglaste, crnkasto-braon, 12-14,5 x 8-12,5 µm, sa sigmoidnim germinativnim prorezom.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.