Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Bertia moriformis (Tode) De Not.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 

 

Opis: Saprofit, raste u manjim ili većim grupama na trulom drvetu uglavnom listopadnih vrsta drveća, ređe četinarskih. Askomate jajaste, cilindrične do vertikalno izdužene, sa debelom sterilnom osnovom, tamno braon do crne, prečnika 0,4-0,7 mm, visine 0,5-1 mm, spolja bradavičave, na vrhu zaobljene, bez jasno vidljive ostiole, perifize nedostaju.  

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi cilindrično-glavičasti, sa 8 spora, biserijatni, u donjem delu produženi u dugačku dršku dužine 85-120 µm, dok je gornji deo sa sporama dužine 80-95 µm. Parafize hijaine, široko proširene, negranate. Spore 35-52,5 x 4-6,5 µm, vretenaste, prave do zakrivljene, hijaline, sa 1 (-3) septi, glatke, sa uljanim kapima, nepravilno složene u gornjem delu askusa.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.