Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ascodichaena rugosa Butin

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2018.

 

 

Opis: Raste na kori bukve (Fagus) i hrasta (Quercus), stim što se na bukvi češće javlja u anamorfnom a na hrastu u teleomorfnom obliku. Askomata crnkasto braon, membranozna, izranja iz periderma u grupama u vidu kružnih ili izduženih histeroida, dužine obično 300-450 μm, širine 250-300 μm i visine 150-300 μm, otvara se prostom pukotinom koja se širi po vlažnom vremenu. Zid plodnog tela debljine 20-45 μm, sastavljen od ± tamno braon izduženih ili nepravilno zaobljenih ćelija, na površini većinom sklerotiziranim; tkivo pri osnovi debljine  30-150 μm, sastavljeno od izduženih, izodijametričnih i aksijalno izduženih braon ćelija, delom pomešanih sa fragmentima ćelija domaćina.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 4-6-8 spora, široko glavičasto cilindrični, 85-110 x 25-35 μm, J-. Parafize brojne, sa pregradama, širine 2 μm, na vrhu proširene. Spore elipsoidne do jajaste, bez pregrada, 18-24 x 13-16 μm, ispunjene hijalinim granulama; u askusima sa manje od 8 spora one su nepravilnog oblika i dimenzija. Anamorfi se razvijaju odmah pored luka askomate, obično su sitniji ali morfološki veoma slični teleomorfu.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

Ref.: Butin, H. (1977) Taxonomy and morphology of Ascodichaena rugosa gen. et spec.nov.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.