Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus viridis Curr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2024.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi na vlažnoj zemlji po šumama. Apotecije površinske, sedeće (retko sa drškom), prečnika 3-6 (-8) mm, visine do 1-2 mm, u početku peharaste a zatim skutulatne. Himenijum blago konkavan ili ravan, u početku žućkasto-zelen a zatim više maslinasto-braon i crno istačkan (zbog tamnih spora u isturenim askusima). Spoljašnja površina iste boje kao himenijum, braonkasto dlakava; ivica nije istaknuta, dlakava.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum sastavljen od izduženih ćelija, dimenzija 7-12 x 3-4,5 μm. Središnji ekscipulum sastavljen od subokruglastih ćelija, debelih zidova, prečnika 16-40 μm, između kojih su braonkaste, nepravilno zadebljale hife. Spoljašnji ekscipulum sastavljen od nepravilno grupisanih subokruglastih ćelija, debelih zidova. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sužavaju se prema osnovi, amiloidni (samo dok su nezreli), debelih zidova, 185-240 x 20-27 μm, zreli biserijatni. Parafize cilindrične, sa pregradama, jednostavne ili granate, prečnika 2,5-3 μm, na vrhu proširene do 7 μm, hijaline, uronjene u žućkasto-zelenu ili svetlo zelenkastu želatinoznu materiju. Spore vretenaste ili elipsoidne sa jako zašiljenim krajevima, hijaline dok su mlade, sazrevanjem postaju ljubičaste, bez uljanih kapi i ornamentisane sa dugim ili kratkim uzdužnim grebenima debljine do 2 μm, (23,5-) 28,5-37,5 x (10-) 11-14 μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna i Južna Amerika (GBIF)

Ref.: Van Brummelen, J. (1967) A world monograph of the genera Ascobolus and Saccobolus (Ascomycetes, Pezizales).

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.