Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus sacchariferus Brumm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Orlovo bojište), 2022.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupama na izmetu sisara. Apotecije prečnika 0,75-1,25 mm, sedeće, dok su mlade subokruglaste do pululoptaste a kasnije obkonične i na kraju gotovo spljoštene, sa jasnom ivicom. Himenijum ravan ili blago konkavan, prljavo beo, zreo ljubičasto tačkast (zbog isturenih askusa i tamnih spora). Spoljašnja površina iste boje kao himenijum, fino granulisana.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura angularis, sastavljen od poligonalnih do cilindričnih ćelija, prečnika 2,5-10 μm. Središnji ekscipulum od textura globulosa-angularis, sastavljen od zaobljenih do poligonalnih ćelija, prečnika 6-9 μm, između kojih su široko elipsoidne hife sužene na mestu pregrada. Spoljašnji ekscipulum u gornjim delovima apotecije od textura prismatica, sastavljen od ± cilindričnih ćelija, paralelnh sa ivicom, a u donjim delovima od textura globulosa-angularis, sastavljen od hijalinih, zaobljenih ili poligonalnih ćelija, prečnika 12-30 x 10-27 μm. Ivične ćelije vertikalne, cilindrične, sa zaobljenim krajevima. Iz baze apotecije polaze brojne kovdžave, hifoidne dlake, sa pregradama, prečnika do 4 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 190-225 x 19-22 μm, slabo amiloidni, sa dugom drškom, blago spljošteni na vrhu, biserijatni. Parafize končaste, jednostavne ili često granate, nadvisuju askuse, prečnika 2-2,5 μm, sa pregradama, uronjene u retku hijalinu želatinoznu materiju, sadrže hijaline vakuole, zakrivljene, ponekad proširene na vrhu do 8 μm ili račvaste, pri osnovi proširene do 7 μm. Spore usko elipsoidne, simetrične, zaobljene na krajevima, debelih zidova, prekrivene jednostranim želatinoznim plaštom, hijaline dok su mlade a kad sazru postaju ljubičaste i ornamentisane sa brojnim, tankim uzdužnim grebenima, koji ponekad anastomoziraju, 18-19 (-20) x 8,5-9,5 μm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija (GBIF).

Ref.: Doveri, F. (2014) An update on the genera Ascobolus and Saccobolus with keys and descriptions of three coprophilous species, new to Italy.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.