Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus perplexans Massee & E.S. Salmon

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Zasavica, 2017.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi na izmetu sisara i nađubrenoj zemlji. Apotecije površinske, sedeće do subsedeće, prečnika 0,5-3 mm, visine do 0,3 mm, u početku kruškaste, zatim se otvaraju i postaju skutulatne i na kraju ravne. Himenijum prvo blago konkavan ili ravan a zatim konveksan, prljavo zeleno-žut i crno istačkan (zbog tamnih spora u isturenim askusima). Spoljašnja površina iste boje kao himenijum, vremenom postaje braonkasta, fino dlakava ili brašnava, ponekad skoro glatka; ivica zašiljena ili nepravilno zubčasta.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum nije jasno diferenciran. Središnji ekscipulum sastavljen od subokruglastih ćelija, hijalinih do svetlo braon, debelih zidova, prečnika 7-19 μm. Spoljašnji ekscipulum sastavljen od nepravilno grupisanih okruglastih ćelija, prečnika 10-19 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sužavaju se prema osnovi, amiloidni (samo dok su nezreli), debelih zidova, 185-240 x 20-27 μm, uniserijatni do biserijatni. Parafize končaste, sa pregradama, jednostavne ili granate, prečnika 2,5-3 μm, na vrhu blago proširene, hijaline, uronjene u zelenkasto-žutu želatinoznu materiju. Spore elipsoidne, hijaline dok su mlade, sazrevanjem postaju prvo ljubičaste i na kraju purpurno-braon, bez uljanih kapi i ornamentisane sa uzdužnim (često i kratkim poprečnim), anastomoziranim grebenima, 19-22 (-25) x 9,5-13 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF)

Ref.: Van Brummelen, J. (1967) A world monograph of the genera Ascobolus and Saccobolus (Ascomycetes, Pezizales).

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.