Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus albidus P. Crouan & H. Crouan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2022.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupama na izmetu sisara. Apotecije sedeće, površinske, bele, prečnika 250-350 μm, u početku subokruglaste, obkonične ili čigraste ili čak subcilindrične kasnije, ponekad malo jastučaste sa nejasnom ivicom. Himenijum ravan ili blago konkavan, beo, ljubičasto istačkan. Spoljašnja površina prljavo bela, glatka ili ponekad dlakava.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura angularis, sastavljen od poligonalnih ćelija prečnika 3-6 μm. Središnji ekscipulum od textura epidermoidea, sastavljen od ćelija prečnika 6-9 μm. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa-angularis, sastavljen od zaobljenih ili poligonalnih ćelija prečnika 8-20 μm koje se pri osnovi apotecije produžavaju u dlake sa pregradama, prečnika 2-4 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sužavaju se prema osnovi, 210-260 x 20-27 μm, biserijatni ili uniserijatni, slabo amiloidni ili neamiloidni. Parafize uronjene u hijalinu želatinoznu materiju, nadvisuju askuse, jednostavne ili mnogo češće granate, končaste, prečnika 1,5-2 μm, sa pregradama, sadrže hijaline vakuole, zakrivljene, obično nisu proširene na vrhu. Spore usko elipsoidne, simetrične, zaobljene na krajevima, debelih zidova, okružene sa jedne strane želatinoznim plaštom, hijaline dok su mlade, zatim ljubičaste a kad sazru postaju purpurno-braon i ornamentisane sa brojnim, tankim, uzdužnim grebenima, koji ponekad anastomoziraju čineći nekompletnu mrežicu, (20-) 20,5-21,5 (-22) x 9,5-10,5 (-11) μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Australija, Novi Zeland (GBIF)

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.