Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister., Matočec & I.Kušan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Šakotinac), 2013.

 

 

Opis: Saprofit, raste tokom proleća i leta, pojedinačno ili u grupi na vlažnim mestima na trulom drvetu, šišarkama smreke a ponekad i na trulim zeljastim biljkama (Carex). Apotecija prečnika 5-10 (20) mm, diskoidne do jastučaste, zaobljene, spolja čvrste a unutra želatinozne. Himenijum neravan, bledo oker do crvenkasto-braon, sjaji se kad je vlažan. Drška nedostaje.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 300-390 x 17-20 μm. Parafize tanke, sa braon sadržajem, blago proširene na vrhu. Spore eliptične, hijaline, glatke, debelih zidova, sa zrnastom protoplazmom i 2 uljane kapi, 19-21 x 12-13 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.