Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Viscum album L. - bela imela  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2005.

 
     
   

Žbunić koji parazitira na drveću. Stabljika kratka, debela, više puta račvasto razgranata, žbun katkad dostiže prečnik i do 1 m. Grane zelene do zelenkastomrke boje, člankovite, grane se na kolenima lako lome. Listovi zimzeleni, naspramni, često po 3-4 pršljenasto postavljeni, sedeći, kožasti, izduženo obrnuto jajasti do lancetasti, katkad široko jezičasti, žutozeleni, 2,5-5 puta duži od širine, na vrhu zaobljeni, prema osnovi suženi, celog oboda, goli. Cvetovi neugledni, jednopolni, biljka dvodoma, po 3-5 složeni u prividne štitaste cvasti na vrhu grančice, stoje u pazuhu malih zalistaka, muški krupniji i upadljiviji od ženskih; kod muških cvetova čašica nije razvijena, cvetni omotač žutozelene boje, četvoročlan, sa kratkom cevi; prašnika 4, sedeći, bez prašničkih konaca, potpuno srasli sa listićima perigona, sa mnogobrojnim komorama u vidu pora, u kojima se nalazi polen; stoga su listići perigona sa unutrašnje strane sitasto izbušeni. Ženski cvetovi sa malim, uzanim cvetnim omotačem, 3-4 delan; plodnik podcvetan, stubić kratak ili nerazvijen, žig debeo, jastučast. Plod sličan bobici, veličine zrna graška, u početku zelene boje, kasnije bele do žućkaste, sa sluzavim tkivom sa 1-2 semena. Seme jajasto ili dvo-trouglasto, sa ravnim ili ispupčenim bočnim površinama, ili je obrnuto srcasto, sa 1-3 klice u bogatom hranljivom tkivu, bez izraženih klicinih listova. Cveta od februara do maja meseca.

Parazitira na različitim vrstama drvenastih biljaka, kako na lišćarima, tako i na četinarima.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.