Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Viscum album L. - bela imela  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2005.

 
     
   

Žbunić koji parazitira na drveću. Stabljika kratka, debela, više puta račvasto razgranata, žbun katkad dostiže prečnik i do 1 m. Grane zelene do zelenkastomrke boje, člankovite, grane se na kolenima lako lome. Listovi zimzeleni, naspramni, često po 3-4 pršljenasto postavljeni, sedeći, kožasti, izduženo obrnuto jajasti do lancetasti, katkad široko jezičasti, žutozeleni, 2,5-5 puta duži od širine, na vrhu zaobljeni, prema osnovi suženi, celog oboda, goli. Cvetovi neugledni, jednopolni, biljka dvodoma, po 3-5 složeni u prividne štitaste cvasti na vrhu grančice, stoje u pazuhu malih zalistaka, muški krupniji i upadljiviji od ženskih; kod muških cvetova čašica nije razvijena, cvetni omotač žutozelene boje, četvoročlan, sa kratkom cevi; prašnika 4, sedeći, bez prašničkih konaca, potpuno srasli sa listićima perigona, sa mnogobrojnim komorama u vidu pora, u kojima se nalazi polen; stoga su listići perigona sa unutrašnje strane sitasto izbušeni. Ženski cvetovi sa malim, uzanim cvetnim omotačem, 3-4 delan; plodnik podcvetan, stubić kratak ili nerazvijen, žig debeo, jastučast. Plod sličan bobici, veličine zrna graška, u početku zelene boje, kasnije bele do žućkaste, sa sluzavim tkivom sa 1-2 semena. Seme jajasto ili dvo-trouglasto, sa ravnim ili ispupčenim bočnim površinama, ili je obrnuto srcasto, sa 1-3 klice u bogatom hranljivom tkivu, bez izraženih klicinih listova. Cveta od februara do maja meseca.

Parazitira na različitim vrstama drvenastih biljaka, kako na lišćarima, tako i na četinarima.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.