Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Veronica spicata L. - divlja lafendija      

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Rizom valjkast, tanak, vodoravan ili kos. Stabljika uspravna ili se izdiže, visine 15-50 cm, jedna ili ih ima više, najčešće nerazgranata, u donjem delu ± gusto pokrivena dlakama, u gornjem  i brojnim žlezdastim dlakama. Listovi dugački 1,5-8-5 cm, široki 0,5-3 cm, ± gusto pokriveni kratkim dlakama, nisu blještavi; donji listovi stabla naspramni, široko jajasti, eliptični do izduženi, sa kratkom lisnom drškom, pri osnovi klinasto suženi, ređe zaobljeni, na vrhu zatupasti, duž oboda ± izraženo testerasto nazubljeni, u vršnom i bazalnom delu nenazubljeni; srednji i gornji listovi stabla kadkad naizmenični, uzano lancetasti, sedeći, neznatno nazubljeni ili nenazubljeni, na vrhu ± šiljati. Cvetovi složeni u zbijenu, vršnu grozdastu cvast, dužine 5-30 cm, koja se ka vrhu postepeno sužava; nekada pored vršne, razvijeno je i nekoliko bočnih, takođe ± uspravnih cvasti. Brakteje lancetaste ili linearno lancetaste, pokrivene žlezdastim maljama, dugačke kao čašica. Cvetovi sedeći ili sa kratkom cvetnom drškom, obično kraćom od čašice. Čašica deljena u 4 nejednaka, eliptična, jajasto eliptična ili lancetasta režnja, duž oboda pokrivenih trepljama; čašica je najčešće pokrivena žlezdastim maljama, kovrdžavim dlakama ili ± gola. Krunica je plava, katkad ljubičasta ili ± bela, dugačka 6-7 mm, sa kratkom valjkastom cevi; krunica deljena na 4 nejednaka, jajasto izdužena, na vrhu ± tupa i neznatno uzduž uvijena režnja, malo do dva puta duža od krunične cevi. Prašnika 2, prašnički konci pravi, antere jajaste, plave. Čaura žućkasta, objajasta ili srcasta, na vrhu malo usečena, dugačka 2-4 mm, pokrivena proređenim člankovitim dlakama; stubić se zadržava na čauri, od koje je duži 1,5-3 puta. Seme široko jajasto, ravnoispupčeno, dugačko oko 0,7 mm. Cveta od juna do oktobra meseca.

Raste na sušnim livadama, u šikarama.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.