Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Tussilago farfara L. - podbelj 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, za vreme cvetanja 15 cm visoka, a za vreme plodonošenja 30 cm visoka, sa dugačkim, okruglastim, tanjim rizomom (često se iz slabog busena razvija i veći broj žiličastih korena). Listovi se razvijaju posle cvetanja, svi prizemni u toku leta postaju jedri, okruglasti do široko jajasti; potpuno razvijeni listovi u prečniku do 20 (30) cm široki, pravilno prstasti, sa 5-12 režnjeva, ovi šiljati i udaljeno plitko nazubljeni, sa kratkim, debelim crnkastim zubcima, pri osnovi samo do prvih bočnih nerava usečeni, u početku sa obe strane gusto belo vunasto pustenasto dlakavi, kasnije brzo ogole. Cvetne glavice pojedinačne, uspravne, naposletku viseće. Stabljika više, okruglaste, paučinasto vunasto dlakave, sa ružičastim ili zelenim ljuspastim listićima. Involukrum zvonast; listići involukruma linearno duguljasti, mnogobrojni, tupi, ± ružičasto prevučeni, pri osnovi opkoljeni ljuspama stabljike, naposletku nadole oboreni. Cvetna loža šuplja, gola. Cvetovi zlatnožuti, vrlo retko smeđastooranž. Središnji cvetovi hermafroditni, cevasti. Obodni cvetovi mnogobrojni, u više redi, usko jezičasti, jezičci 0,5 mm široki, nešto duži od involukruma. Papus u više redi, od svilasto sjajnih, dugačkih, jednostavnih dlačica, 3-4 puta duži od ahenije. Cveta od marta do maja meseca.

Raste pored puteva, po kamenjarima, oranicama, vinogradima i pored potoka na šljunku.

Naziv roda potiče od latinske reči tussis = kašalj i uobičajenog nastavka ago ili možda od agere = terati, jer je biljka uzimana kao lek protiv kašlja.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.