Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trifolium rubens L. - crvenkasta detelina

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnje biljke s puzećim rizomom, obično gole. Stabla uspravna, gola, okrugla, ± 20-60 cm duga. Listovi na relativno krakim drškama. Listići duguljasto lancetasti, do 5 cm dugi i oko 1 cm široki, s mnogim lučno savijenim bočnim nervima, oštro nazubljeni, većinom sasvim goli. Zalisci duguljasto jajasti, oni gornjih listova, srasli s lisnom drškom, na vrhu zeleni. Glavice pojedinačne, ili po 2 u parovima, vršne, jajaste do duguljasto valjkaste, 3-7 cm duge i ± 2-3 cm široke, na kratkim drškama, otuda često opkoljene gornjim listovima, s mnogo cvetova. Cvetovi sedeći do 15 mm dugi; čašica gola s 20 nerava, s cilindričnom cevi, suženim ždrelom, njeni zupci pravi šilasti, dlakavo trepavičavi, najdonji zubac mnogo duži od gornjih, a svi duži od cevi čašice; krunica 15 mm duga, tamnocrvena, zastavica samo malo duža od čunića, krila skoro horizontalna, odstojeća. Mahuna okruglasto jajasta. Seme jajasto. Cveta u maju i junu mesecu.

Raste u šumama, šikarama, livadama, na toplim i svetlim staništima u brdskom i pretplaninskom pojasu.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.