Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Stratiotes aloides L. - testerica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Zasavica, 2004.

 
 

 
 

 Zasavica, 2004.

 
     
   

Višegodišnja zeljasta potopljena vodena biljka sa zadebljalim izdancima, visoka 15-30 cm. Listovi trougaoni (u preseku) u obliku mača, ± koso uspravljeni na gore, vrlo čvrsti, dugački do 40 cm, široki do 4 cm, na vrhu ušiljeni, obodom oštro bodljikavo testerasto nazubljeni, sakupljeni pri osnovi zadebljale stabljike u zbijenu spiralnu rozetu; za vreme cvetanja listovi strče iznad površine vode, zatim se opet potapaju. Čašični listići jajasti, 3, kruničnih listića takođe 3, beli, objajasti, do 3 cm dugački; prašnika oko 12. Plodovi jajasti, šestougaoni. Cveta od maja do jula meseca.

Raste u stajaćim i sporotekućim vodama (bare, mrtvaje, ribnjaci, jezera).

Naziv potiče od grčke reči stratiotes = vojnik, ratnik, po listu u obliku mača.

 

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.