Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Stipa pulcherima C.Koch. - kovilje 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2002.

 

 

     
   

Velika višegodišnja busenasta biljka. Stablo 40-100 cm visoko, golo, samo je ispod cvasti kratko dlakavo. Listovi dugi, pojedini dostižu i do 1 m, oni pri osnovi rapavi, ravni i široki 0,5-1 mm. Gornji listovi usko linearni, do 3 mm široki, ravni ili polusavijeni, goli, glatki, retko rapavi. Lisni rukavac duži od internodija, go, gladak, mlad po obodu trepljasto dlakav. Ligula u donjih listova 1 mm duga a u gornjih 2-3 mm, obodom fino trepljasta, ponekad gola. Pleve skoro jednake, duge ± 70 mm, dugo zašiljene. Plevice duge (18) 20-23 (27) mm. Donja plevica duga 20-25 mm, u donjem delu gusto dlakava a u gornjem dlake su poređane u 7 redova, od kojih dva dostižu vrh plevice. Os (25) 30-37,5 (41) cm duga, dva puta kolenasto povijena, u donjem delu uvrćena, u gornjem perasto dlakava. Dlake su 7 mm duge. Cveta u julu mesecu.

Raste na suvim travnatim staništima, pretežno na krečnjaku.

Naziv potiče od grčke reči stype, a latinske stupa = lanena, konopljasta kudelja, ili od latinske reči stipare = zbiti, stipula = slamka.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.