Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Solidago virgaurea L. - zlatnica, čelebi grana 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka 20-100 cm visoka, bez stolona, sa cilindričnim, čvornatim i kosim rizomom. Stabljika jednostavna ili granata, uspravna, gola ili u gornjem delu sa kratkim dlakama. Listovi goli ili razređeno dlakavi, u donjem delu stabljike jajasti ili eliptični, retko lancetasti, suženi u dršku, krupno testerasti, ostali eliptični ili lancetasti sa kraćim drškama, po obodu testerasti ili celi; u gornjem delu stabljike listovi lancetasti, sedeći, po obodu celi. Glavice 7-10 mm dugačke i 10-15 mm široke, u gustim, terminalnim, cilindričnim ili kupastim jednostavnim grozdovima ili metlicama. Listići involukruma duguljasti, goli, šiljati. Cvetovi žuti. Obodni, jezičasti cvetovi, duguljasti, linearni, pljosnati. Plod 3-4 mm dugačak, dlakav. Cveta od jula do septembra meseca.

Raste po šumama i pored puteva na ruderalnim staništima.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.