Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Solidago virgaurea L. - zlatnica, čelebi grana 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka 20-100 cm visoka, bez stolona, sa cilindričnim, čvornatim i kosim rizomom. Stabljika jednostavna ili granata, uspravna, gola ili u gornjem delu sa kratkim dlakama. Listovi goli ili razređeno dlakavi, u donjem delu stabljike jajasti ili eliptični, retko lancetasti, suženi u dršku, krupno testerasti, ostali eliptični ili lancetasti sa kraćim drškama, po obodu testerasti ili celi; u gornjem delu stabljike listovi lancetasti, sedeći, po obodu celi. Glavice 7-10 mm dugačke i 10-15 mm široke, u gustim, terminalnim, cilindričnim ili kupastim jednostavnim grozdovima ili metlicama. Listići involukruma duguljasti, goli, šiljati. Cvetovi žuti. Obodni, jezičasti cvetovi, duguljasti, linearni, pljosnati. Plod 3-4 mm dugačak, dlakav. Cveta od jula do septembra meseca.

Raste po šumama i pored puteva na ruderalnim staništima.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.