Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Silene vulgaris (Mnch.) Garcke - pucavac

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 

 

     
   

Rastresito busenasta višegodišnja zeljasta biljka. Stablo zeljasto ili malo odrvenelo, golo, 10-100 cm visoko, pravo ili uzdignuto. Listovi jajasti, eliptični ili kopljasti, ± mesnati. Cvast jasno odvojena od vegetativnog dela biljke, granata ili naprotiv vrlo siromaša dihazija. Brakteje sa razvijenim hrskavičavo opnastim rubom; cvetovi dvopolni. Čašica jajasta, naduvena, opnasta, gola, s 20 anastomoziranih nerava. Krunica bela ili ružičasta, obično bez venčića; krunični listići duboko dvodelni. Čaura loptasta ili jajasto loptasta; karpofor go, 2-4 mm dug. Semenke bubrežasto okrugle, bradavičave. Cveta u julu i avgustu mesecu.

Raste kao korovska, ruderalna, šumska ili livadska biljka na bogatim, ali isto tako i na skeletnim zemljištima, od ravnica do vrhova planina.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.