Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Serratula tinctoria L. - srpak, srpac 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2003.

 
     
   

Višegodišnja biljka, 10-100 cm visoka, sa kratkim, čvornatim i valjkastim rizomom. Stabljika gola, sjajna, sa dosta listova, uspravna, uglasta, u gornjem delu ± granata. Listovi goli, živozeleni, jajasto lancetasti, u donjem delu stabljike nedeljeni i sa dugačkim drškama a u srednjem i gornjem najčešće lirasto perasto režnjeviti, po obodu oštro i sitno nazubljeni. Glavica mnogo, 6-10 (12) mm široke i 15-20 mm dugačke, u metličastoj ili gronjastoj cvasti. Involukrum cilindričan. Listići involukruma jajasto lancetasti, ušiljeni, bodljasto šiljati, po obodu maljavi, zeleni ili često ljubičasto prevučeni. Cvetovi purpurni, retko beli, dvopolni ili ženski. Prašnice u dvopolnih cvetova plavkaste, u ženskih cvetova bele. Papus prljavobeo do slamastožut. Ahenija 4-5 mm dugačka, gola, zelenkasta, duguljasto lancetasta. Cveta od jula do septembra.

Raste na sušnim i vlažnim livadama, na žbunastim mestima i u nizinskim šumama.

Naziv roda potiče od latinske reči serra = testera, jer je lisni obod sitno i ravnomerno nazubljen.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.