Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Rumex pulcher L. - poljsko zelje 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Tomaševac, 2010.

 

 

     
   

Uspravna, oko 0,5 m visoka, dlakava zeljasta višegodišnja biljka drvenasta zadebljala korena i brazdasta, već od osnove granata stabla. Listovi u rozeti srcasto-kopljasti, valovita oboda, oni na stablu izduženo jajasti do kopljasti, srcaste ili odrezane osnove. Cvetovi dvopolni na kratkim, u sredini kolenastim drškama, sabrani u zbijene pršljene u pazuhu brakteja i udaljene jedni od drugih. Cvast je granata rastresita metlica. Valve nejednake po veličini, kožaste, srcaste do trouglaste, po obodu s uskim produžnim zubcima; sve tri valve imaju bradavice. Orašica oko 3 mm duga, jajasta, na vrhu oštra. Cveta od maja do avgusta meseca.

Raste u ruderalnoj ili korovskoj vegetaciji, na vlažnim bogatim zemljištima.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.