Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - bujad

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2005.

 

 

     
   

Listovi kožasti, dugi 50-200 (300) cm, perasti, ne prezimljuju. Lisne drške duge koliko i liske ili nešto duže, debele do 1 cm, žućkaste, sa žljebom. Listići prvoga reda naspramni ili zbliženi. Oni naspramni su lancetasti, donji na kratkoj dršci, gornji sedeći. Listići poslednjeg reda listova izduženo lancetasti, tupi do zašiljeni, sa širokom osnovom, sedeći, najniži često pri osnovi perasto urezani do perasto deljeni, gornji celoga oboda i pri osnovi spojeni. Spore mrke, bradavičaste.

Rasprostranjena je na staništima svih šumskih asocijacija, od nizina do subalpijskog pojasa, pretežno na šumskim progalama, sečinama, požarištima i dr.

Naziv roda potiče od deminutiva antičkog naziva, grč. pteris = paprat, koji je postao od grč. pteron = krilo, pošto je liska perasto deljena.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.