Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Physalis alkekengi L. - ljoskavac   

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Vorovo), 2003.

 
     
   

Višegodišnja zeljasta biljka, visoka 25-60 (100) cm. Rizom horizontalan, valjkast, razgranat, sa tankim adventivnim korenima. Stabljika uspravna, granata ili bez grana, sa nedovoljno istaknutim rebrima, u gornjem delu sa kratkim dlakama. Listovi na drškama, sa proređenim kratkim dlakama, obično pri vrhu stabljike po dva, pri osnovi po jedan u pršljenu, jajasti ili izduženo jajasti, ređe rombično jajasti, dugi 4-15 cm, široki 1,8-8,5 cm, po obodu razmaknuto i plitko usečeni, na vrhu zašiljeni, pri osnovi postepeno se sužavaju u dršku. Cvetovi na dugim peteljkama, na dole povijenim. Čašica u početku zvonasta sa 5 trouglastih ili lancetastih režnjeva na vrhu dugačko zašiljenih, dugih upola od dužine čašične cevi, po površini sa krutim dlakama, po obodu sa trepljama; oko ploda čašica se razrasta i u obliku jajolikog ili loptastog mehura, žućkastocrvene boje, potpuno obavija plod. Krunica sa 5 trouglastih šiljatih režnjeva, po obodu sa trepljama, zelenkasta ili prljavobela, najčešće 15-20 mm u promeru, ređe 30 mm. Prašnici u početku povijeni jedan prema drugom, kasnije uspravni. Tučak sa loptastim plodnikom, cilindričnim stubićem, dužim od prašnika, i glavičasto zadebljalim, zelenim žigom. Plod loptasta, sjajna, narandžasta ili izrazito crvena bobica, u promeru 1,2-1,7 cm. Seme bubrežasto, po površini jamičasto, žućkastobelo, oko 2,5 mm dugo. Cveta od maja do avgusta meseca.

Raste najčešće u pojasu hrastovih šuma, po šibljacima, šumama, požarištima, po baštama, pored puteva.

Naziv potiče od grčke reči physa = kesa, mehur, zbog toga što je zreo plod obavijen kao nekom kesom, koji u stvari predstavlja povećanu čašicu.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.