Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Peucedanum cervaria (L.) Cuss. - siljevina, devesilje

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka sa izduženim ili zadebljalo valjkastim, glavičastim rizomom, na čijem se gornjem delu nalaze crnkasti končasti ostaci listova. Stabljika visine 30-100 (150) cm, glatka, uspravna, okrugla, tanko izbrazdana, jednostavna ili u gornjem delu razgranata. Listovi 2-3 puta perasto deljeni, goli, čvrsti, skoro kožasti, sa obe strane svetlozeleni, jajasti do izduženo trouglasti. Donji listovi 2-3 puta perasto deljeni, dužine do 50 cm, širine 30 cm. Režnjevi poslednjeg reda sedeći, jajasti ili izduženo jajasti, tupi ili kratko zašiljeni, pri osnovi srcasti, po obodu nazubljeni; gornji listovi sedeći, sa izduženim, valjkastim, opnastim rukavcem. Štitovi veliki, sa 20-30 na unutrašnjoj strani hrapavo maljavih zrakova. Štitići sa većim brojem cvetova. Involukrum i involucelum sačinjava veći broj linearno lancetastih, šiljatih listića. Zubci čašice mali, uočljivi, jajasti. Krunični listići beli, dužine oko 1 mm, eliptični ili obrnuto jajasti. Plod elipsoidnog ili ponekad loptastog oblika, dužine 4-6 mm, širine 3-4,5 mm, mrko žute boje. Bočna krila široka za jednu trećinu do jedne četvrtine širine ploda. Brazde sa po 1 kanalom sa etarskim uljem, na ventralnoj strani 2 (4) kanala. Stubići glavičasti, dužine 1-1,5 mm. Cveta od jula do septembra meseca.

Raste na suvim, sunčanim, obraslim ili kamenitim padinama, suvim livadama.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.