Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Peucedanum cervaria (L.) Cuss. - siljevina, devesilje

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka sa izduženim ili zadebljalo valjkastim, glavičastim rizomom, na čijem se gornjem delu nalaze crnkasti končasti ostaci listova. Stabljika visine 30-100 (150) cm, glatka, uspravna, okrugla, tanko izbrazdana, jednostavna ili u gornjem delu razgranata. Listovi 2-3 puta perasto deljeni, goli, čvrsti, skoro kožasti, sa obe strane svetlozeleni, jajasti do izduženo trouglasti. Donji listovi 2-3 puta perasto deljeni, dužine do 50 cm, širine 30 cm. Režnjevi poslednjeg reda sedeći, jajasti ili izduženo jajasti, tupi ili kratko zašiljeni, pri osnovi srcasti, po obodu nazubljeni; gornji listovi sedeći, sa izduženim, valjkastim, opnastim rukavcem. Štitovi veliki, sa 20-30 na unutrašnjoj strani hrapavo maljavih zrakova. Štitići sa većim brojem cvetova. Involukrum i involucelum sačinjava veći broj linearno lancetastih, šiljatih listića. Zubci čašice mali, uočljivi, jajasti. Krunični listići beli, dužine oko 1 mm, eliptični ili obrnuto jajasti. Plod elipsoidnog ili ponekad loptastog oblika, dužine 4-6 mm, širine 3-4,5 mm, mrko žute boje. Bočna krila široka za jednu trećinu do jedne četvrtine širine ploda. Brazde sa po 1 kanalom sa etarskim uljem, na ventralnoj strani 2 (4) kanala. Stubići glavičasti, dužine 1-1,5 mm. Cveta od jula do septembra meseca.

Raste na suvim, sunčanim, obraslim ili kamenitim padinama, suvim livadama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.