Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Petasites hybridus (L.) G.M.Sch. - lopuh 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
     
   

Višegodišnja biljka, u vreme cvetanja 10-40 cm visoka, a u vreme plodonošenja do 100 (150) cm visoka. Rizom snažan, debeo, valjkast, prav ili nešto koso položen, na čvorovima zadebljao i sa dugačkim stolonama. Listovi široko srcasti ili okruglasto bubrežasti, javljaju se posle cvetanja, kratko ušiljeni, pri osnovi jako udubljeni do bočnih nerava drugog ili trećeg reda, u početku mekani, kasnije ± jedri, po obodu skoro pravilno i oštro nazubljeni, sa gornje strane mutnozeleni i pokriveni razređeno dlakama, sa donje strane u početku sivo vunasto dlakavi, kasnije bledozeleni i ± jako ogole, vrlo veliki, naposletku 1 m visoki i 60 cm široki. Lisna drška sa člankovitim, često kovrdžavim dlakama, slabo uglasta, okolo jasno izbrazdana, sa gornje strane duboko i usko izbrazdana, rebra po obodu okriljena, pružaju se do osnove drške. Skapus se javlja pre listova, sa paučinasto pahuljastim dlakama, najčešće purpurno prevučen ili beličast, za vreme cvetanja do 40 cm visok, a za vreme plodonošenja do 70 (80) cm visok; ljuspe skapusa lancetaste, purpurne, mnogobrojne, ± paučinasto dlakave. Glavice u početku u gustim i ± jajastim cvastima, kasnije kod ginodinamnih biljaka glavice u duguljastim, razređenim grozdastim cvastima. U androdinamnih biljaka cvast najčešće jednostavna i kratka, posle cvetanja labava, u ginodinamnih biljaka po pravilu granata. Cvetne drške obično jednostavne, u pazuhu uskih, lancetastih brakteja. Glavice ginodinamnih biljaka 3-4 mm dugačke, za vreme plodonošenja 5-7 mm dugačke. Glavice androdinamnih biljaka 7-8 mm dugačke. Listići involukruma ± ružičasto prevučeni, goli, usko duguljasti. Cvetovi ružičastobeli, ređe čisto beli. Žigovi ženskih cvetova malo premašuju krunicu, a žigovi dvopolnih cvetova jajasti, ne premašuju krunicu. Ahenija 2-3 mm dugačka, sa prljavim papusom. Cveta od marta do maja meseca.

Raste na vlažnim livadama i pored obala potoka. Na Fruškoj gori je relativno česta.

Antički naziv za ovaj rod je od grčke reči petasos = kapa sa obodom, za zaštitu od sunca i kiše, zbog svojih velikih listova.

 

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.