Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Orobanche gracilis Sm. - volovod, svodnjača tamnocrvena    

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Stablo 60 (65) cm visoko, vitko do snažno, mrkocrveno ili žuto, žlezdasto dlakavo ili skoro golo, pri osnovi ljuspe ovalne i gusto raspoređene, a u gornjem delu razređene, izdužene, šiljaste i žlezdasto dlakave. Klas jajast ili jako izdužen, bogat uspravno odstojećim, zbijenim ili razređenim cvetovima. Brakteja lancetasta većinom nešto duža od cveta. Čašični segmenti nejednako dvozubi, slobodni ili napred srasli. Krunica 12-25 mm dugačka, zvonasta, iznad osnove napred trbušasto proširena, s leđne strane ravnomerno savijena, žuta, prema ždrelu tamnopurpurna, nekad cela tamnopurpurna, žlezdasto dlakava, iznutra sjajna, tamnopurpurna; gornja usna nedeljena sa kratkim pravo ispruženim režnjevima; donja usna nejednako, kratko trorežnjevita sa dubokim uzdužnim naborima. Prašnički konci koso pričvršćeni za osnovu krunične cevi ili malo iznad osnove, u donjem delu dlakavi i prošireni, u sredini goli, pri vrhu žlezdasto dlakavi. Plodnik jajast; stubić skoro žlezdasto dlakav; žig dvorežnjevit, žut sa crvenom ivicom, kasnije skroz pocrveni. Cveta od maja do avgusta meseca. 

Parazitira na korenu vrsta rodova: Cytisus, Dorycnium, Genista, Lotus, Lathyrus, Melilotus, Onobrychis, Trifolium, Ononis, Coronilla i dr.

Raste po pašnjacima, šibljacima i sušnim livadama.

Naziv roda potiče od antičkog naziva za parazitske biljke - od Orobus = grahorica i anchein = daviti, gušiti.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.