Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Ornithogalum umbellatum L. - ptičje mleko

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Lukovica loptasta do skoro jajasta, obično sa mnogobrojnim malim bočnim lukovicama ispod tanke, pepeljastosive ili mrke tunike; ove lukovice često olistavaju. Stabljika visoka 10-20 (40) cm, uspravna, gola. Listova većinom 4-9, nalaze se prizemno, goli, ustajući, uspravni ili položeni na podlogu, linearni, duboko užljebljeni ili skoro ravni, na vrhu zatupasti, sa uzdužnom središnjom belom prugom, po pravilu duži od stabljike i cvasti, dugački 15-25 (50) cm, široki 2-8 cm. Cvast u vidu gronje, ± štitolika, šira no što je dugačka, uspravna, sastavljena od 3-20 cvetova. Brakteje opnaste, šiljate, linearno lancetaste, donje duplo kraće od cvetnih drški, dugačke do 3,5 cm. Cvetne drške pri osnovi nisu proširene ili neznatno proširene, uzdižu se ili stoje skoro horizontalno, donje dugačke 5-10 cm. Cvetovi mirisni, dugački 12-20 mm. Listići perigona uzano ili široko lancetasti, eliptični ili izduženo obrnuto jajasti, na vrhu zatupasti ili ± šiljati, dugački 15-20 mm i 4-8 mm široki, unutrašnji su kraći, svi su beli, sa širokom zelenom uzdužnom prugom sa spoljne strane. Prašnički konci linearno šilasti, srazmerno dugački kao 1/3-1/2 perigona, antere žutobeličaste. Cvetne drške strče upravno u odnosu na stabljiku ili su malo naniže savijene. Plodnik izduženo ili široko valjkast, dugačak 4-6 mm, sa 6 istaknutih rebara međusobno podjednako udaljenih ili po 2 približena, na vrhu ± udubljen; stubić dugačak 1,5-3,5 mm, kraći od plodnika. Čaura izduženo jajasta ili objajasta, u obliku buzdovana, na vrhu skoro odsečena, dugačka 9-15 mm. Cveta u aprilu i maju mesecu.

Raste na zatravljenim površinama, na vlažnim livadama, pored puteva.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.