Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. - stidak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Petrovaradin), 2010.

 

 

     
   

Jednogodišnja ili dvogodišnja biljka sa jednostavnim vretenastim korenom. Stabljika glatka, gola, visine 8-50, najčešće 15-30 cm, uspravna, izbrazdana, jednostavna ili ponekad od osnove razgranata. Listovi 2-3 puta perasto deljeni, goli ili na naličju po nervima proređeno čekinjasto dlakavi, po obodu trepljasto maljavi; donji na drškama, sa 3-5 pari režnjeva, gornji sedeći. Režnjevi poslednjeg reda linearni, širine oko 1 mm, šiljati. Lisni rukavci sa širokim belim, opnastim obodom, goli. Štitovi sa 5-10 u donjem delu rapavo maljavih zrakova. Involukrum najčešće od 5 lancetastih, zašiljenih listića, često jednake dužine sa štitovima, po obodu opnastih. Listići involuceluma lancetasti ili jajasto lancetasti, zašiljeni, po obodu opnasti. Krunični listići beli po obodu štitova mnogo veći od ostalih. Plod jajastog oblika, dužine 7-8 mm, širine oko 5 mm, sa mekim bodljama poređanim u 2-3 reda na svakom sekundarnom rebru. Stubić dužine 2,5-3 mm. Cveta od maja do jula.

Javlja se po utrinama, pašnjacima, livadama, kamenjarima, svetlim šumama, šikarama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.