Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Monotropa hypopytis L. - kukavičin hleb  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja saprofitska biljka bez hlorofila,  snabdevena ljuspičastim listovima. Stablo je uspravno, 10-30 cm visoko, bledomrko ili boje voska, retko ružičastocrveno. Koren bogato mrežasto razgranat, vrlo krt. Cvetovi su grupisani u grozdastu cvast. Terminalni cvetovi su petočlani, a bočni četvoročlani. Krunični listići pri osnovi kesičasti, skoro sa ostrugom. Prašnika je duplo više od listića krunice. Plodnik je loptast ili jajast, nepotpuno u okca podeljen. Plod je prava i objajasta čaura. Cveta od juna do avgusta meseca, a u sušnim periodima se ne pojavljuje.

Raste u senovitim, svežim lišćarskim i četinarskim šumama, kao saprofit na blagom humusu.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.