Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lotus corniculatus L. - zvezdan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Krušedol), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnje biljke bez stolona. Stabla ustajuća do uspravna ili polegla, često gola, oko 5-40 (ređe do 60) cm duga, većinom slabo razgranata, ispunjena ili s uskom šupljinom. Listovi s kratkim drškama, petočlani (s 5 listića), goli, ili ± dlakavi, odozdo plavičastozeleni; listići na vrlo kratkim drškama, klinasto objajasti do skoro lancetasti, donji kosi, objajasti, svi bez jasnih bočnih nerava. Zalisci reducirani u vrlo kratke bodlje ili žlezdane kvržice. Cvasti štitaste na drškama dugim preko 10 cm, većinom s 2-6 cvetova. Cvetovi na vrlo kratkim drškama; čašica s 5 nerava, njeni zupci iste dužine kao cev, na osnovi trouglasti, zatim šilasti, pre cvetanja sklopljeni; krunica 10-14 mm duga, žuta, spolja često ± crvenkasta, pri sušenju postaje postepeno zelena; zastavica skoro okrugla do širokojajasta, sužena u nokatac, krila široka, objajasta, nešto uža od čunića, čunić većinom kraći od zastavice, pod pravim uglom savijen naviše, naglo sužen u prilično dug kljun. Mahuna oko 2-3 cm duga, okrugla, prava, u zrelom stanju kestenjastomrka, njeni kapci posle pucanja uvrnuti, višesemena, semena u mahuni odvojena rastresitim parenhimom. Seme loptastojajasto, sjajno, mrko do crvenkasto, često s crnim mrljama. Cveta od aprila do jeseni.

Raste na vlažnim i sušnim livadama, po njivama i utrinama, na različitim nadmorskim visinama.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.