Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Limodorum abortivum (L.) Sw. - ostružnica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Rizom skoro vodoravan, kratak, prilično debeo, nalazi se vrlo duboko u podlozi, u gornjem delu sa okcima, iz kojih će se sledeće godine razviti cvetna stabljika. Korenovi mnogobrojni, do 10 mm debeli, iskrivljeni, mesnati, lomljivi, na vrhu često deljeni. Stabljika snažna, visoka 20-50 (75) cm, uzduž fino izbrazdana, narošito u donjem delu debela, čelično plave do prljavoljubičaste boje, sa malobrojnim, mrkoljubičastim, kratkim, sedećim, duž oboda talasastim, na vrhu šiljatim listovima u vidu rukavca, sa pupoljcima u pazuhu. Cvast grozdasta, izdužena, rastresita, sastavljena od 4-20 (nekad i više) ljubičastih cvetova. Brakteje jajasto lancetaste, prljavo ljubičaste, u donjem delu više zelenkaste, ± dugačke kao i cvetovi, gornje većinom bez cvetova. Cvetovi jako otvoreni, spoljašnji listići perigona jajasto lancetasti, srazmerno jednake dužine, dugački do 20 mm, strše, svetlo ljubičasti, sa mrkim žilama i zelenkastobelim srednjim nervom, srednji stoji uspravno, jako konkavan; bočni unutrašnji ljubičasti, linearno lancetasti, uži i kraći od spoljašnjih, šiljati. Labelum nejasno člankovit, bez ostruge dugačak 15-17 mm, bledo ljubičaste boje, na unutrašnjoj strani sa ljubičastim žilicama; zadnji članak uzan, kratak, beličast, hrptenast, sa konkavnom ivicom i ostrugom, prednji deo širi, jajast do izdužen, intenzivno ljubičast, nedeljen, duž oboda talasasto izrezano nazubljen, u sredini sa polumesečastom pegom oker boje i uzdužnim ljubičastim linijama. Ostruga dugačka kao plodnik ili još duža, naniže savijena, prljavo ljubičasta do skoro beličasta. Ginostemijum veliki, usprava, žućkaste i bledoljubičaste boje, obavijen srednjim spoljašnjim listićem perigona. Polinije bez drške, po dve, nedeljene. Plodnik šestougaon, postepeno se u donjem delu sužava u dršku, nije uzdužno spiralno uvijen. Šupljina žiga široka, skoro ovalna. Cveta od maja do jula.

Raste u proređenim hrastovo-grabovim šumama. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi proizvode nektar koji se nakuplja u ostruzi; oprašuju ih insekti prilikom sakupljanja nektara. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.