Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Limodorum abortivum (L.) Sw. - ostružnica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2015.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Rizom skoro vodoravan, kratak, prilično debeo, nalazi se vrlo duboko u podlozi, u gornjem delu sa okcima, iz kojih će se sledeće godine razviti cvetna stabljika. Korenovi mnogobrojni, do 10 mm debeli, iskrivljeni, mesnati, lomljivi, na vrhu često deljeni. Stabljika snažna, visoka 20-50 (75) cm, uzduž fino izbrazdana, narošito u donjem delu debela, čelično plave do prljavoljubičaste boje, sa malobrojnim, mrkoljubičastim, kratkim, sedećim, duž oboda talasastim, na vrhu šiljatim listovima u vidu rukavca, sa pupoljcima u pazuhu. Cvast grozdasta, izdužena, rastresita, sastavljena od 4-20 (nekad i više) ljubičastih cvetova. Brakteje jajasto lancetaste, prljavo ljubičaste, u donjem delu više zelenkaste, ± dugačke kao i cvetovi, gornje većinom bez cvetova. Cvetovi jako otvoreni, spoljašnji listići perigona jajasto lancetasti, srazmerno jednake dužine, dugački do 20 mm, strše, svetlo ljubičasti, sa mrkim žilama i zelenkastobelim srednjim nervom, srednji stoji uspravno, jako konkavan; bočni unutrašnji ljubičasti, linearno lancetasti, uži i kraći od spoljašnjih, šiljati. Labelum nejasno člankovit, bez ostruge dugačak 15-17 mm, bledo ljubičaste boje, na unutrašnjoj strani sa ljubičastim žilicama; zadnji članak uzan, kratak, beličast, hrptenast, sa konkavnom ivicom i ostrugom, prednji deo širi, jajast do izdužen, intenzivno ljubičast, nedeljen, duž oboda talasasto izrezano nazubljen, u sredini sa polumesečastom pegom oker boje i uzdužnim ljubičastim linijama. Ostruga dugačka kao plodnik ili još duža, naniže savijena, prljavo ljubičasta do skoro beličasta. Ginostemijum veliki, usprava, žućkaste i bledoljubičaste boje, obavijen srednjim spoljašnjim listićem perigona. Polinije bez drške, po dve, nedeljene. Plodnik šestougaon, postepeno se u donjem delu sužava u dršku, nije uzdužno spiralno uvijen. Šupljina žiga široka, skoro ovalna. Cveta od maja do jula.

Raste u proređenim hrastovo-grabovim šumama. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi proizvode nektar koji se nakuplja u ostruzi; oprašuju ih insekti prilikom sakupljanja nektara. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.