Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Lilium martagon L. - zlatan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Ravne), 2012.

 
 

 
 

 Fruška gora (Rakovac), 2003.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Lukovica zlatnožuta, jajasta, dugačka do 5 cm, sastavljena od brojnih mesnatih, uzano jajastih, rastresito složenih donjih listova. Stabljika uspravna, visoka 30-80 (150) cm, gola ili u gornjem delu pokrivena kratkim dlakama, ređe je ± gusto pokrivena dlakama, zelena ili često poprskana crvenim pegama, u donjem i gornjem delu skoro bez listova. Listova stabla po 4-8 pršljenasto grupisani u srednjem delu stabljike, objajasti, izduženo lopatičasti do eliptično lancetasti, donji dugački 4-14 cm, gornji manji i uži, na oba kraja suženi, na vrhu šiljati, sa 7-11 nerava, goli, duž oboda nekada fino rapavi, donji i gornji većinom pojedinačni i naizmenični, ređe naspramni. Cvast vršna, grozdasta, sa lučno naniže savijenim cvetnim drškama, sa 2-11 (25) cvetova, izuzetno samo sa jednim; cvetne drške dugačke 3-4 (7) cm, u vreme plodonošenja biljke se izdižu, pri osnovi sa 2 listolike brakteje koje su kraće od drški. Listići perigona izduženi, pri osnovi suženi, dugački 3-3,5 (5) cm, naviše uvijeni, ružičasti, crvenkasti, ljubičasti, prljavo purpurni do zatvoreno purpurni, sa unutrašnje strane najčešće sa tamnim pegama, ređe bez pega, nekada žućkastobeli ili potpuno beli, specifičnog mirisa, sa mednom brazdom pokrivenom trepljama, sa leđne strane i na vrhu ± sa dlakama.

Prašnici dugački 2-3 cm, kraći od perigona; antere linearne, crvene, ređe žute. Plodnik izdužen, za polovinu kraći od stubića koji je naniže savijen, žig glavičast, trorežnjevit. Čaura dugačka 2-3 cm, čigrastog oblika ili je okruglasta, sa 6 ± oštrih uglova, na vrhu sa ostatkom stubića. Seme pljosnato, svetlosmeđe, sa gornje strane naborano. Cveta od juna do avgusta meseca.

Raste u listopadnim šumama. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji. 

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.