Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Leucanthemum vulgare Lam. - volovsko oko 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Komesarovac), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka, 20-100 cm visoka. Rizom valjkast, člankovit, koso položen. Stabljika uspravna, jednostavna i sa jednom glavicom, ili je granata sa više izduženih grančica koje su sa glavicom. Listovi prilično jedri, ± goli, retko pokriveni gušće kovrdžavim dlakama; prizemni listovi lopatičasti ili klinasto duguljasti, sa dugačkom drškom, grubo nazubljeni do perasto režnjeviti sa tupo nazubljenim režnjevima; listovi stabljike duguljasti ili linearno lancetasti, usko i ± duboko nazubljeni, zubci ± ušiljeni. Glavice sa dugačkim drškama, 3-5 cm u prečniku. Involukrum poluloptast; listići involukruma po obodu svetlo ili crnosmeđi, poređani kao crepovi na krovu. Središnji cvetovi zlatnožuti, jezičasti beli, najčešće duži od prečnika diska. Papus u središnjih cvetova nedostaje, u obodnih nedostaje ili obrazuje malu, kosu krunicu. Ahenija 2,5-3 mm dugačka, u obliku čigre. Cveta od maja do oktobra meseca.

Raste na suvim do umereno vlažnim livadama, na žbunastim padinama i u svetlim šumama.

Naziv roda potiče od grčke reči leucos = beo i anthemon = cvet. Naziv u antičko doba za Anthemis fuscata i vrste rodova Chrysanthemum i Matricaria zbog belih obodnih cvetova cvasti.

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.